Aktivity

 

Tu nájdete našu činnosť, aktivity a články.

Sledovať nás môžete aj na Facebooku.

Zrkadlá

Milé dámy,

podarilo sa nám sprostredkovať návrh na osadenie zrkadiel do dámskych toaliet v novej budove a zrkadlá už boli namontované.

Užite v zdraví.

Ďakujeme vedeniu školy a pánovi riaditeľovi, ktorý sa podujal vlastnými rukami zrkadlá namontovať.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

 • 0

Mikrovlnka a voliteľné predmety

Návrh, v ktorom študenti žiadajú zaviesť mikrovlnku do triedy, klubovne alebo jedálne, bol zamietnutý. Nakoľko vedenie školy by bolo tomuto zlepšeniu naklonené, z technických príčin je to nereálne. Preťažená školská elektroinštalácia by takýto spotrebič nezvládla, nakoľko iba pripojenie viacerých kanvíc na vodu v zborovni je dosť.

Na problém ohľadom voliteľných predmetov sme vedenie upozornili, no bolo to neobjektívne a zbrklé. V čase, keď ste mali pocit, že informácie ohľadom voliteľných predmetoch sú nepostačujúce, vedenie školy a garanti predmetov ešte len začali s informovaním študentov. Už od predminulého utorka pani zástupkyňa, p. p. Marko, p. p. Čajková a ostatní vám podávajú informácie, dávajú vám rozpisy termínov a snažia sa, aby ste boli dostatočne informovaní a aby vaše rozhodnutia boli správne.

Netreba sa obávať, času a informácií máte/budete mať dosť.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Obedy

Dobrá správa!

Od septembra budete mať možnosť vybrať si v jedálni možnosť z dvoch jedál.

Jedlá podľa noriem síce nemôžu byť diametrálne odlišné, no budú sa vždy líšiť v druhu mäsa, omáčky, prílohy a pod.
Príklad č. 1:
Obed A - palacinky
Obed B - buchty na pare 
Obe jedlá sú múčne a majú približne rovnaké hodnoty, čiže môžu byť na výber v jeden deň.
Príklad č. 2:
Obed A - buchty na pare
Obed B - rizoto
Jedla sú hodnotovo diametrálne odlišné, takže nemôžu byť na výber v jeden deň.

Podľa zastaraných platných zákonov sa nám s pani vedúcou podarilo namodelovať nový systém vydávania obedov. Počas prvého týždňa letných prázdnin bude ŽŠR pracovať na zavádzaní nového informačného systému, ktorý nám umožní objednávať si obedy aj s používaním aplikácie EduPage.

Bohužiaľ, táto inovácia sa netýka žiakov prímy až kvarty, ktorým to zákony neumožňujú.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Vaše návrhy

Od plesu, ktorý sa uskutočnil zhruba pred mesiacom, ŽŠR pracovala na vyhodnocovaní, čo zahŕňa písanie záverečných správ, poďakovaní a podobné administratívne hlúposti. Zajtra však bude po všetkom a budeme sa môcť naplno venovať ostatným záležitostiam.

Chceli by sme sa oficiálne vyjadriť k niekoľkým Vašim pripomienkam z dotazníka:

- Mnohí z vás by si priali osadiť zrkadlá na dámske toalety do novej budovy. Tento návrh spracujeme a budeme o tom diskutovať s vedením školy.

- Niekoľkí z vás sa sťažovali, že nemôžu používať mikrovlnnú rúru v triede. Budeme pre vás hľadať možnosti ako to uzákoniť, pretože nám osobne to nepríde ani nebezpečné, ani neužitočné. Návrh spracujeme a prediskutujeme s vedením školy.

- Mnohí z vás chcú, aby sa v škole zriadil bufet. Toto je pomerne náročná požiadavka a nedávame veľkú nádej na jej kladné vyriešenie, no budeme robiť, čo sa dá.

- Veľa z vás si praje viac zábavnejších akcií a výletov v škole. My, ako ŽŠR spracovávame Vaše nápady, no nie sme povinní ich vymýšľať. Ak máte nejaký konkrétny nápad, pokojne nám o ňom dajte vedieť. My vám ho radi pomôžeme zrealizovať.

- K pripomienke o absencii zvončekov v novej budove povieme len toľko, že sa pokúsime sa s tým urobiť, čo bude v našich silách.

- A po voliteľných predmetoch nastupuje druhá prioritná záležitosť. Obedy a výber z dvoch možností. V najbližších dňoch ideme diskutovať s pani vedúcou o možnostiach, ako by sa to dalo zaviesť. Ten prastarý zákon o školskom stravovaní poznáme takmer naspamäť, zásady zostavovania jedálnych lístkov taktiež a po informačno-technologickej stránke sme našli vhodnú cestu. Obvolali sme už asi 7 stredoškolských jedální po celom Slovensku a zdá sa, že voľba z dvoch možností je realizovateľná. V jedálni totiž pribudne trochu práce, bude sa musieť zaviesť iný informačný systém, ktorý ale umožní objednávať si obedy cez EduPage aplikáciu, a pani kuchárky to zo začiatku budú mať trochu zložitejšie. Už je len na pani vedúcej a pracovníkoch jedálne ako sa k tomuto návrhu postavia a nakoľko budú ústretoví.

- A na záver k vašej pripomienke ohľadom pasivity a nečinnosti Žiackej školskej rady – ešte stále si myslíte, že pre vás nič nerobíme? Na každom stretnutí preberáme aj návrhy na zlepšenie od vás, našich spolužiakov, no málokedy zástupca s niečím príde. Ak nechcete váš návrh zástupcovi podať priamo, tak to urobte anonymne, a to vyplnením nového dotazníka, ktorý nájdete na facebookovej stránke rady.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Študenti opäť obhajujú dobročinnosť - 31. 1. 2017

         Dňa 31. januára 2017 sa stretla Žiacka školská rada nášho gymnázia so zástupcami nadácie DUMI, ktorá podporuje liptovskomikulášsku nemocnicu MUDr. Ivana Stodolu. Predmetom stretnutia bolo opäť odovzdávanie výťažku benefičného plesu, ktorý sa uskutočnil 20. januára.

         Ples, ktorý sa konal pod záštitou ŽŠR už po trinástykrát, je v našej škole dlhoročnou tradíciou a každý rok sa výťažok vyzbieraný na tombole a vstupenkách venuje na dobročinné účely. Tento rok poputuje 482,34 € na účel zakúpenia kojeneckej váhy a sondy Y k oximetru pre novorodenecké oddelenie nemocnice.

         Z pohľadu organizátorov môžeme povedať, že sa nám podarilo naplniť našu prvotnú víziu a môžeme s istotou tvrdiť, že organizačne bol tento ples lepší než minulý. Ranným upratovaním sály sa však pre nás ešte neskončil. Pýtame sa študentov na ich dojmy, tie vyhodnotíme a zaznamenáme. Hoci pred nami bolo už niekoľko plesov, začínali sme prakticky od nuly, a preto tentokrát zanechávame po sebe "know how", aby sme uľahčili prácu organizátorom ďalších plesov.

         Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí podali pomocnú ruku a prispeli tak k dobrej veci. Sú to: mesto Liptovský Mikuláš, IMPA, Heliport Liptov, RTVS, Snico, Elit Shop, Wüstenrot, Raiffeisen banka, Eltek, Heavy Tools, Red Bull, BioTopka, Rafting adventure, Adrenaline center, Abeja, Penzión Bowling, Včela Lippek, Good Mood pizza & bar, Itoca, Komunitná nadácia Liptov, Diera do sveta, Grafon, Therapy a mnoho ďalších.

          Ďakujeme taktiež nadácii DUMI, že vie účelne použiť náš príspevok na podporu zdravotníckych služieb nemocnice a hlavne účastníkom plesu, bez ktorých by spoločenský zážitok, zábava a benefícia nemohli jestvovať.  

          Fotodokumentáciu nájdete tu.

          Napísali o nás... (odkaz)... a ešte raz... (odkaz).

          O ďalších aktivitách a činnosti žiackej školskej rady sa dozviete na tejto stránke

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

 • DarDUMI2017

13. Benefičný ples Gymnázia Michala Miloslava Hodžu - 20. 1. 2017

Dňa 20. januára 2017 sa uskutoční v poradí už trinásty benefičný ples. 

          V roku 2004, keď sa tradícia plesov z prvej polovice 20. storočia na Gymnáziu Michala Miloslava Hodžu obnovila, bolo toto podujatie jedinečné svojho druhu medzi strednými školami v regióne. Už tradične sa ples uskutoční v priestoroch Domu kultúry mesta Liptovský Mikuláš, s ktorým v tomto smere škola už dlhodobo spolupracuje. Cieľom podujatia je podporiť vnútornú súdržnosť a rozvoj školskej komunity, vzájomných vzťahov študentov a tiež pedagógov. Výťažok z plesu pravdepodobne poputuje nadácii DUMI, ktorá podporuje liptovskomikulášsku nemocnicu Dr. Ivana Stodolu. Ples sa v tomto roku uskutoční 20. januára 2017 od 18.00 a bude pokračovať do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa. V programe dostanú miesto známe hudobné kapely, standup komik, tanečné formácie a iné.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

 • Plagat

Živá červená stužka - 15. 11. 2016

ĎAKUJEME!

Solidarita, nádej a podpora. 
To sú tri posolstvá červenej stužky, ktorú študenti Gymnázia Michala Miloslava Hodžu vytvorili v utorok 15. 11. 2016 na znak solidarity a podpory chorým na AIDS. Na túto tému je pre vás do prvého decembra pripravených ešte niekoľko aktivít, ktoré vás môžu potešiť. Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS.

          Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“, Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku. 

          Naša škola sa každý rok zapája do tejto kampane rôznymi vzdelávacími aktivitami a nosením červených stužiek, ktoré sú symbolom krvi a života. 

          Tento rok sa naši študenti rozhodli vytvoriť veľkú živú červenú stužku z vlastných tiel. Stalo sa tak 15. novembra 2016 na školskom dvore pod taktovkou študentskej rady. Samotnej aktivite predchádzala práca študentov: vyrobiť a rozvešať oznamy, spropagovať akciu v školskom rozhlase, nachystať techniku. Podmienkou pre všetkých účastníkov bolo obliecť si akýkoľvek odev v červenej farbe. Celá aktivita bola vykonaná s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí, zvýšiť povedomie a boj proti šíreniu HIV a AIDS.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

          Či sa im to podarilo, posúďte sami:

 • Ziva cervena stuzka

(Tu si môžete pozrieť proces vzniku živej stužky.)

 

Študenti opäť podporili nemocnicu - 26. 10. 2016

          Dňa 26. októbra 2016 sa stretli zástupcovia Žiackej školskej rady s predstaviteľmi nadácie DUMI, ktorá podporuje Liptovskú nemocnicu MUDr. Ivana Stodolu. Študenti darovali výťažok z benefičného plesu, ktorý usporiadali už po dvanástykrát. Celých 200€ išlo na podporu zdravotníctva. Dar bol použitý na zakúpenie toaletného sprchovacieho vozíka pre imobilných pacientov oddelenia dlhodobo chorých.
          Ples organizovaný Žiackou školskou radou pre zábavu a spoločenský zážitok spolužiakov nebude chýbať v kalendári ani tento školský rok a ani tento rok popri zábave nezabudneme na ľudí v núdzi.
          Ďakujeme nadácií DUMI, že vie účelne použiť náš príspevok na podporu zdravotníckych služieb nemocnice.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

 • 20161026_083344_1

Oprava školského rozhlasu

V piatok, 14. 10. 2016, Žiacka školská rada v spolupráci s ďalšími iniciatívnymi študentami opravila reproduktory školského rozhlasu v kmeňovej učebni septimy a vo video učebni.

Ďalší návrh na zlepšenie, ktorý zrealizujeme, môže byť práve tvoj. Neváhaj a upozorni na problém tvojho triedneho zástupcu.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Simulované voľby prezidenta USA

Trump či Clintonová? Ako by rozhodli žiaci nášho gymnázia?

Žiacka školská rada pre Vás pripravila simulované priame anonymné voľby prezidenta USA, ktorých cieľom je zistiť, ako sa študenti zaujímajú o zahraničnú politiku a aký názor zastávajú.

Väčšie sympatie v simulovaných priamych voľbách získala kandidátka demokratov Hillary Clintonová, ktorá dostala 53,54% hlasov. Na druhom mieste sa umiestnil Donald Trump, ktorý získal 42,42%. 4% hlasov bolo neplatných.

Volebná účasť bola približne 25% zo všetkých študentov gymnázia.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

 • 7

Prvé zasadnutie v šk. roku 2016/2017

V stredu 14. 09. 2016 sa uskutočnilo prvé zasadnutie Žiackej školskej rady. Zástupcovia sa dohodli na aktivitách, ktoré bude ŽŠR organizovať v tomto školskom roku. Čaká Vás rok plný rôznorodých a zaujímavých akcií, máte sa na čo tešiť.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Dar nadácii DUMI 2014

Predsedníčka študentskej rady Gymnázia Michala Miloslava Hodžu odovzdala zástupcom nadácie DUMI výťažok 11. Benefičného plesu GMMH, ktorý sa konal 25.1.2014. Je to nadácia, ktorú zriadil závetom MUDr. Dúbravka. Podporuje liptovsko-mikulášsku nemocnicu MUDr. Ivana Stodolu, no podľa závetu podporuje aj sociálne slabších študentov medicíny z mikulášskeho a hrádockého gymnázia. Dar v hodnote 300 EUR poputuje konkrétne na onkologické oddelenie a to za účelom zakúpenia výškovo nastaviteľných infúznych stojanov.

 • 10346675_861010357249028_1712608802_n
 • 10346929_861010363915694_236295480_n
 • 10362391_861010367249027_967418464_n
 • 10362419_4132688491851_1382891590_n
 • 10370605_4132688731857_1617662173_n
 • 10374319_861010360582361_10886_n

 

Fotosúťaž

Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti blížiacich sa osláv 100. výročia vzniku reálneho gymnázia v Lipt. Mikuláši vyhlasuje fotosúťaž Moja alma mater. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci študenti (triedy) školy v zmysle propozícií. Bližšie informácie o fotosúťaži a pripravovaných aktivitách  poskytnú členovia Študentskej rady.

Propozície a prihláška do fotosúťaže

Benefičný študentský ples - 2011

8. benefičný študentský ples Gymnázia M. M. Hodžu je najväčším a najatraktívnejším podujatím študentskej rady v školskom roku 2010/2011.  Ples poctil účasťou aj primátor mesta MUDr. Alexander Slafkovský. Ďakujeme mu za účasť aj za ústretové podmienky v Dome kultúry.

Program obohatilo divadelné vystúpenie žiakov pod réžiou “Katky” Hegeman, ktorí v angličtine zahrali adaptáciu Červenej karkulky.

Seminár ku Gymnaziálnemu fóru - 22. 12. 2006

22. 12. 2006 v zasadacej sieni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláš sa pod vedením p. riaditeľa Škorupu uskutočnil seminár ku Gymnaziálnemu fóru. Témou boli tentoraz Hodnoty školy a Profil absolventa gymnázia.

 • p1010001
 • p1010002
 • p1010003
 • p1010004
 • p1010005
 • p1010006
 • p1010007

Študentský ples - 10. 2. 2007

10. 2. 2007 vo veľkej sále Domu kultúry sa uskutočnil 4. študentský ples Gymnázia M. M. Hodžu. Všetci sa dobre bavili do skorých ranných hodín.

 • IMG_0006
 • IMG_0008
 • IMG_0009
 • IMG_0010
 • IMG_0013
 • IMG_0019
 • IMG_0020
 • IMG_0021
 • IMG_0022
 • IMG_0025
 • IMG_0026
 • IMG_0029
 • IMG_0031
 • IMG_0034
 • IMG_0035
 • IMG_0037
 • IMG_0038
 • IMG_0039
 • IMG_0040
 • IMG_0041
 • IMG_0044
 • IMG_0045
 • IMG_0047
 • IMG_9372
 • IMG_9376
 • IMG_9377
 • IMG_9378
 • IMG_9381
 • IMG_9387
 • IMG_9389
 • IMG_9391
 • IMG_9393
 • IMG_9394
 • IMG_9395
 • IMG_9396
 • IMG_9398
 • IMG_9399
 • IMG_9400
 • IMG_9401
 • IMG_9404
 • IMG_9405
 • IMG_9406
 • IMG_9407
 • IMG_9411
 • IMG_9412
 • IMG_9417
 • IMG_9418
 • IMG_9421
 • IMG_9422
 • dscf2383
 • dscf2384
 • dscf2386
 • dscf2388
 • dscf2391
 • dscf2393
 • dscf2394
 • dscf2395
 • dscf2396
 • dscf2399
 • dscf2401
 • dscf2404
 • dscf2405
 • dscf2414
 • dscf2416
 • dscf2417
 • dscf2418
 • dscf2420
 • dscf2421
 • dscf2422
 • dscf2423
 • dscf2424
 • dscf2426
 • dscf2428
 • dscf2430
 • dscf2432
 • dscf2433
 • dscf2434
 • dscf2438
 • dscf2439
 • dscf2440
 • dscf2441
 • dscf2443
 • dscf2446

Gymnaziálne fórum, 22. 12. 2006

22. 12. 2006 sa uskutočnilo v zasadacej sieni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši pod vedením p. riaditeľa Škorupu Gymnaziálne fórum.Témou boli tentoraz hodnoty školy a profil absolventa gymnázia.

 

 • p1010001
 • p1010002
 • p1010003
 • p1010004
 • p1010005
 • p1010006
 • p1010007

 

Gymnaziálne fórum - 31.1.2007

31. 1. 2007 sa v zasadacej sieni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši konalo Gymnaziálne fórum za účasti všetkých pedagógov a žiakov školy. Témami fóra boli vnútorný poriadok školy a profil absolventa. 

 • p1010001
 • p1010006
 • p1010007
 • p1010010
 • p1010011
 • p1010014
 • p1010019
 • p1010023
 • p1010025
 • p1010026
 • p1010039
 • p1010040
 • p1010046
 • p1010047
 • p1010049
 • p1010050
 • p1010051
 • p1010052
 • p1010053
 • p1010054
 • p1010055

Additional information