Žiacka školská rada

Živá červená stužka - 15. 11. 2016

ĎAKUJEME!

Solidarita, nádej a podpora. 
To sú tri posolstvá červenej stužky, ktorú študenti Gymnázia Michala Miloslava Hodžu vytvorili v utorok 15. 11. 2016 na znak solidarity a podpory chorým na AIDS. Na túto tému je pre vás do prvého decembra pripravených ešte niekoľko aktivít, ktoré vás môžu potešiť. Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS.

          Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“, Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku. 

          Naša škola sa každý rok zapája do tejto kampane rôznymi vzdelávacími aktivitami a nosením červených stužiek, ktoré sú symbolom krvi a života. 

          Tento rok sa naši študenti rozhodli vytvoriť veľkú živú červenú stužku z vlastných tiel. Stalo sa tak 15. novembra 2016 na školskom dvore pod taktovkou študentskej rady. Samotnej aktivite predchádzala práca študentov: vyrobiť a rozvešať oznamy, spropagovať akciu v školskom rozhlase, nachystať techniku. Podmienkou pre všetkých účastníkov bolo obliecť si akýkoľvek odev v červenej farbe. Celá aktivita bola vykonaná s cieľom naučiť žiakov zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí, zvýšiť povedomie a boj proti šíreniu HIV a AIDS.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

          Či sa im to podarilo, posúďte sami:

  • Ziva cervena stuzka

(Tu si môžete pozrieť proces vzniku živej stužky.)

 

Additional information