Žiacka školská rada

Seminár ku Gymnaziálnemu fóru - 22. 12. 2006

22. 12. 2006 v zasadacej sieni Mestského úradu v Liptovskom Mikuláš sa pod vedením p. riaditeľa Škorupu uskutočnil seminár ku Gymnaziálnemu fóru. Témou boli tentoraz Hodnoty školy a Profil absolventa gymnázia.

  • p1010001
  • p1010002
  • p1010003
  • p1010004
  • p1010005
  • p1010006
  • p1010007

Additional information