Žiacka školská rada

Oprava školského rozhlasu

V piatok, 14. 10. 2016, Žiacka školská rada v spolupráci s ďalšími iniciatívnymi študentami opravila reproduktory školského rozhlasu v kmeňovej učebni septimy a vo video učebni.

Ďalší návrh na zlepšenie, ktorý zrealizujeme, môže byť práve tvoj. Neváhaj a upozorni na problém tvojho triedneho zástupcu.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Additional information