Žiacka školská rada

Fotosúťaž

Gymnázium M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti blížiacich sa osláv 100. výročia vzniku reálneho gymnázia v Lipt. Mikuláši vyhlasuje fotosúťaž Moja alma mater. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci študenti (triedy) školy v zmysle propozícií. Bližšie informácie o fotosúťaži a pripravovaných aktivitách  poskytnú členovia Študentskej rady.

Propozície a prihláška do fotosúťaže

Additional information