Žiacka školská rada

Mikrovlnka a voliteľné predmety

Návrh, v ktorom študenti žiadajú zaviesť mikrovlnku do triedy, klubovne alebo jedálne, bol zamietnutý. Nakoľko vedenie školy by bolo tomuto zlepšeniu naklonené, z technických príčin je to nereálne. Preťažená školská elektroinštalácia by takýto spotrebič nezvládla, nakoľko iba pripojenie viacerých kanvíc na vodu v zborovni je dosť.

Na problém ohľadom voliteľných predmetov sme vedenie upozornili, no bolo to neobjektívne a zbrklé. V čase, keď ste mali pocit, že informácie ohľadom voliteľných predmetoch sú nepostačujúce, vedenie školy a garanti predmetov ešte len začali s informovaním študentov. Už od predminulého utorka pani zástupkyňa, p. p. Marko, p. p. Čajková a ostatní vám podávajú informácie, dávajú vám rozpisy termínov a snažia sa, aby ste boli dostatočne informovaní a aby vaše rozhodnutia boli správne.

Netreba sa obávať, času a informácií máte/budete mať dosť.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Additional information