Žiacka školská rada

Vaše návrhy

Od plesu, ktorý sa uskutočnil zhruba pred mesiacom, ŽŠR pracovala na vyhodnocovaní, čo zahŕňa písanie záverečných správ, poďakovaní a podobné administratívne hlúposti. Zajtra však bude po všetkom a budeme sa môcť naplno venovať ostatným záležitostiam.

Chceli by sme sa oficiálne vyjadriť k niekoľkým Vašim pripomienkam z dotazníka:

- Mnohí z vás by si priali osadiť zrkadlá na dámske toalety do novej budovy. Tento návrh spracujeme a budeme o tom diskutovať s vedením školy.

- Niekoľkí z vás sa sťažovali, že nemôžu používať mikrovlnnú rúru v triede. Budeme pre vás hľadať možnosti ako to uzákoniť, pretože nám osobne to nepríde ani nebezpečné, ani neužitočné. Návrh spracujeme a prediskutujeme s vedením školy.

- Mnohí z vás chcú, aby sa v škole zriadil bufet. Toto je pomerne náročná požiadavka a nedávame veľkú nádej na jej kladné vyriešenie, no budeme robiť, čo sa dá.

- Veľa z vás si praje viac zábavnejších akcií a výletov v škole. My, ako ŽŠR spracovávame Vaše nápady, no nie sme povinní ich vymýšľať. Ak máte nejaký konkrétny nápad, pokojne nám o ňom dajte vedieť. My vám ho radi pomôžeme zrealizovať.

- K pripomienke o absencii zvončekov v novej budove povieme len toľko, že sa pokúsime sa s tým urobiť, čo bude v našich silách.

- A po voliteľných predmetoch nastupuje druhá prioritná záležitosť. Obedy a výber z dvoch možností. V najbližších dňoch ideme diskutovať s pani vedúcou o možnostiach, ako by sa to dalo zaviesť. Ten prastarý zákon o školskom stravovaní poznáme takmer naspamäť, zásady zostavovania jedálnych lístkov taktiež a po informačno-technologickej stránke sme našli vhodnú cestu. Obvolali sme už asi 7 stredoškolských jedální po celom Slovensku a zdá sa, že voľba z dvoch možností je realizovateľná. V jedálni totiž pribudne trochu práce, bude sa musieť zaviesť iný informačný systém, ktorý ale umožní objednávať si obedy cez EduPage aplikáciu, a pani kuchárky to zo začiatku budú mať trochu zložitejšie. Už je len na pani vedúcej a pracovníkoch jedálne ako sa k tomuto návrhu postavia a nakoľko budú ústretoví.

- A na záver k vašej pripomienke ohľadom pasivity a nečinnosti Žiackej školskej rady – ešte stále si myslíte, že pre vás nič nerobíme? Na každom stretnutí preberáme aj návrhy na zlepšenie od vás, našich spolužiakov, no málokedy zástupca s niečím príde. Ak nechcete váš návrh zástupcovi podať priamo, tak to urobte anonymne, a to vyplnením nového dotazníka, ktorý nájdete na facebookovej stránke rady.

Michal Bohuš, predseda Žiackej školskej rady

Additional information