Školský rok 2017/18

Chemická olympiáda

Dňa 26.4.2018 sa na Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 54. ročník krajského kola Chemickej olympiády v kategórii D.

Krajského kola CHO sa zúčastnilo 28 žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Úroveň vedomostí súťažiacich bola mimoriadne vysoká. Všetci súťažiaci boli úspešní riešitelia krajského kola.

Na 1. mieste sa umiestnil Matúš Grieš zo ZŠ s MŠ Demänovská ul. v Liptovskom Mikuláši, na 2. mieste skončila Ivana Jonáková z Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a na 3. mieste bol Hugo Bartha zo ZŠ A.Dubčeka v Martine.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Organizátori krajského kola

  • ChemOlympiada 004
  • ChemOlympiada 017
  • ChemOlympiada 019
  • ChemOlympiada 025
  • ChemOlympiada 037

Additional information