Školský rok 2017/18

Testovanie na zvieratách - etický problém

Naši študenti, Ivana Perdeková zo IV. B a Jakub Tuchyňa z III. B sa rozhodli zrealizovať osvetovú prednášku pre študentov našej školy k vážnemu etickému problému - testovanie na zvieratách. Zamerali sa na testovanie kozmetiky a tabakových výrobkov. Boli to informácie o tom, na akých zvieratách sa testuje a aké testovacie metódy sa používajú. Zároveň upozornili, že existujú aj humánnejšie spôsoby, ako testovať výrobky. Napríklad vypestované rastlinné alebo živočíšne živé bunky, ktoré napodobujú tkanivá nachádzajúce sa aj v ľudskom tele. Veľmi citlivo na chemikálie reaguje aj ľudská placenta, ktorá sa väčšinou vyhadzuje do koša. Rôzne testy na zvieratách nahrádzajú aj mikroorganizmy, ako napr. baktérie, počítačové a matematické modely.
Prednáška mala bohatú obrazovú prílohu a na ukážku priniesli výrobky, ktoré nie sú testované na zvieratách. Taktiež predstavili logá tých výrobkov, ktoré majú certifikát, že neboli testované na zvieratách a ani komponenty, ktoré na výrobu používajú. Na záver každej prednášky sa rozprúdila zaujímavá diskusia.
Sme radi, že sú ľudia, ktorí sa ozvú proti fyzickej a mentálnej bolesti, ktorú zvieratám spôsobuje človek.

Výchovná poradkyňa GMMH

  • IMG_1683
  • IMG_1685
  • IMG_1686

Additional information