Špeciálny rozvrh počas písomných maturít - 14. a 15. marca 2023

Počas externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov bude v utorok 14.v stredu 15. marca 2023 platiť špeciálny rozvrh.

(Vo štvrtok sa už bude vyučovať podľa stáleho rozvrhu so zastupovaním.)

 

Additional information