Darovanie krvi - 21. marca 2023

Darcovia krvi „...darujú nenahraditeľné neznámym príjemcom. Dávajú kus zo seba, ale nie je to len tekutina, ale aj kus duše, nezištný pocit z darovania. Nečakajú spätnú väzbu, aj keď ju nechtiac dostanú. Nedarujú tým, od ktorých by v budúcnosti mohli niečo očakávať.

Darcovia krvi žijú dlhšie ako tí, čo krv nikdy nedarovali. Majú menej infarktov a depresií. Dobrý pocit vplýva na psychiku človeka. Je to gesto najvyššej formy ľudskosti, je síce tu a teraz, má materiálnu podstatu, ale s nemerateľným metafyzickým prínosom v budúcnosti. Ďakujem v mene zachránených životov tým, čo už darovali a priateľsky vítam v radoch darcov tým, ktorí sa chystajú.“

(Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža, 2017)

Skvelý pocit z darovania krvi 21. marca 2023 zažili:

III. A: Radovan Buc, Adam Ivan, Erik Matiaško, Samuel Varga

septima: Lucia Polečová

IV. A: Petra Krotáková, Zuzana Letošová 

IV. B: Samuel Bartík

oktáva: Matej Droppa, Lukáš Hladký

p. p. Anna Ďaťková a p. p. Matúš Stáňa

 • IMG_10230321_0619360811_HDR
 • IMG_20230321_074614124
 • IMG_20230321_075815865
 • IMG_20230321_075821016
 • IMG_20230321_075832601
 • IMG_20230321_0758326011
 • IMG_20230321_075901474
 • IMG_20230321_082239422
 • IMG_20230321_082249198_HDR
 • IMG_20230321_083854195
 • IMG_20230321_083901933
 • IMG_20230321_085324163
 • IMG_20230321_0854013411_HDR


Additional information