Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína - 9. marca 2023

   Dňa 9. 3. 2023 sa v priestoroch učebne ETV konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v troch kategóriách. Odborná porota posudzovala úroveň prednesu jednotlivých súťažiacich.

   Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína 4. a 5. 4. 2023, ktoré sa uskutoční v priestoroch Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši.

   Všetkým súťažiacim ďakujeme za vynikajúce prednesy a umelecké zážitky.

MZ VO JK – sekcia slovenského jazyka a literatúry

 

Výsledková listina školského kola Hviezdoslavovo Kubína 9. 3. 2023

II. kategória – próza

  1. L. Hiková – príma
  2. M. Bobušová – príma
  3. E. Macková – príma

 

III. kategória – próza

  1. J. Tajátová – tercia
  2. V. Vančová – sekunda

 

III. kategória – poézia

  1. B. Madliaková – sekunda
  2. F. Szuperák – tercia

 

IV. kategória – poézia

  1. S. Žišková – septima

Additional information