Úspech Ľubomíra Girašeka na online Olympiáde ľudských práv

11. februára 2021 sa uskutočnilo online Krajské kolo Olympiády ľudských práv, v ktorom našu školu reprezentoval Ľubomír Girašek z oktávy. Skončil na výbornom 2. mieste a postúpil do celoštátneho kola.
Ľubovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                PK OBN

Additional information