Ani počas dištančného vzdelávania žiaci nezaspali na vavrínoch

Pekným príkladom toho je aj Marek Baláž, žiak II. A triedy našej školy, ktorý 11. 11. 2020 vyhral krajské kolo súťaže Sárova Bystrica a postúpil na celoštátne kolo. Súťaž sa konala on-line formou a Marek sa jej zúčastnil videom s názvom Kúsok kultúry, ktoré si môžete pozrieť tu.

Marekovi blahoželáme a držíme palce na celoštátnom kole!

Additional information