Ekonomická olympiáda - 9. septembra 2020

V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa pod gesciou INESS konalo dňa 9. septembra 2020 v náhradnom termíne celoslovenské kolo Ekonomickej olympiády. Z našej školy sa olympiády zúčastnil Filip Buša z oktávy. Získal veľmi pekné 5. miesto.

Srdečne blahoželáme!
MZ Človek a spoločnosť

Additional information