Krajské kolo 57.ročníka Chemickej olympiády kat. B - 8. apríla 2021

Dňa 8. apríla 2021 sa uskutočnilo krajské kolo 57. ročníka Chemickej olympiády kat. B dištančnou formou. Zastúpenie v ňom mali aj naši študenti, ktorí preukázali široké vedomosti i rozhľad v chémii a dosiahli vynikajúce výsledky.
Víťazom krajského kola sa stal Adrián Laco z II. B a krásne 3. miesto obsadila Beáta Helebrandtová z II. A.
Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.


      Predmetová komisia Chémie

Additional information