Zážitkové formy vzdelávania

Beseda s MUDr. Moskalom na tému: Život detí v Bangladéši

Dňa 27. mája 2015 sa študenti II. B triedy zúčastnili besedy s MUDr. Moskalom, ktorý dlhodobo žije a pôsobí v Bangladéši na tému "Život detí v Bangladéši". Prostredníctvom besedy študentom priblížil každodenný život detí, porušovanie ich práv vyplývajúce z veľmi slabého ekonomického prostredia a kultúrneho kontextu.
Súčasťou besedy bola aj videoprodukcia k danej problematike. Beseda sa uskutočnila v učebni ETV.

  • P1170269

 

Additional information