Zážitkové formy vzdelávania

Vystúpenie skupiny historického šermu - 10. júna 2015

V stredu 10. júna 2015 navštívila našu školu Šermiarsko-divadelná kumpánia VIA HISTORICA, ktorá žiakom z prímy až kvinty interaktívnou a zaujímavou formou sprítomnila naše rané dejiny (od príchodu Slovanov na naše územie, cez obdobie Samovej ríše a Veľkej Moravy až po vznik Uhorského kráľovstva).

 • IMG_1528
 • IMG_1530
 • IMG_1532
 • IMG_1533
 • IMG_1534
 • IMG_1535
 • IMG_1537
 • IMG_1540
 • IMG_1545
 • IMG_1546
 • IMG_1547
 • IMG_1548
 • IMG_1550
 • IMG_1551
 • IMG_1553
 • IMG_1554
 • IMG_1556
 • IMG_1558
 • IMG_1559
 • IMG_1560
 • IMG_1561
 • IMG_1562
 • IMG_1564
 • IMG_1565
 • IMG_1567
 • IMG_1568
 • IMG_1569
 • IMG_1570
 • IMG_1571
 • IMG_1573
 • IMG_1576
 • IMG_1579
 • IMG_1581
 • IMG_1582
 • IMG_1584
 • IMG_1586
 • IMG_1590
 • IMG_1591
 • IMG_1593
 • IMG_1594
 • IMG_1596
 • IMG_1597
 • IMG_1599
 • IMG_1600
 • IMG_1603
 • IMG_1607
 • IMG_1615

Additional information