Školský rok 2017/18

Výsledky prijímacích skúšok 2018

Výsledky prijímacieho konania po prijímacích skúškach, ktoré sa konali 14. a 17. mája 2018, podľa platných kritérií pre prijímanie žiakov:

Zápis na štúdium bude v piatok 18. mája od 12:30 do 16:00 hod. a v pondelok 21. mája 2018 od 8:00 do 16:00 hod. na sekretariáte školy.

Záujemcom, ktorí sú k 17. máju 2018 "pod čiarou", musíme vydať rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta. Ak však majú ďalej záujem o štúdium na našej škole, nech prídu v čase zápisu na sekretariát, tu spíšu odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí a keď sa uvoľní miesto (uchádzači v poradí vyššie sa nezapíšu), bude im rozhodnutie zmenené na "prijatý".  Naša skúsenosť je taká, že približne 1/3 uchádzačov sa na našej škole nezapíše, preto pravdepodobnosť prijatia uchádzačov "pod čiarou" je vysoká.

 

Additional information