Školský rok 2017/18

Súťaž družstiev prvej pomoci

Dňa 11. 5. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Súťaže družstiev prvej pomoci.

Naše prvé družstvo v zložení Ema Krupová, Hana Kaločayová, Andrea Bucová, Petra Smrtníková, Simona Tylková z 2. A a Soňa Lorenčíková zo sexty si vybojovali tretie miesto, keď skončili hneď za dvomi družstvami zo Strednej zdravotníckej školy. Druhé družstvo, ktorého členkami boli: Natália Kalinayová z kvinty, Michaela Siváková, Lucia Vyparinová, Mária Glončáková, Sarah Kováčiková a Lucia Mikušová z 1. A, obsadilo štvrté miesto.

Preukázali hlboké zdravotnícke vedomosti z poskytovania predlekárskej prvej pomoci a z riešenia život ohrozujúcich stavov.

  • 20180511_083322
  • 20180511_083400
  • 20180511_110227
  • IMG_7621

Additional information