Školský rok 2017/18

Valentínska kvapka krvi

Darovanie krvi je naozaj jedinečný, veľmi intímny dar, ktorý sa nedá s ničím iným porovnať. Nemožno ho kúpiť, nedá sa vyrobiť vlastnými rukami. Možno ho darovať opakovane bez toho, aby darca utrpel ujmu na zdraví. Darcovi prináša vnútorné uspokojenie, príjemcovi pomoc, možno záchranu života.

To, čo sa nám dnes  zdá ako jednoduchý a bezpečný výkon, prešlo dlhým a zložitým vývojom. Ľudia už pred tisíc rokmi vedeli, že so stratou krvi z tela uniká aj život. Krvi pripisovali životodarné účinky a nadprirodzenú moc. Primitívne národy pili krv nepriateľa, aby získali ich silu. Lekári sa snažili vykrvácaným vojakom alebo rodičkám vrátiť krv naspäť do tela rôznymi spôsobmi, čo sa väčšinou nepodarilo. Základným objavom pre moderné darcovstvo bol objav krvného obehu anglickým lekárom W. Harveyom v roku 1616. Nasledovali prvé pokusy transfundovať krv na zvieratách. Prvá úspešná transfúzia krvi sa vykonala v roku 1667, lekár francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. J. B. Denis použil krv jahňaťa. Až v roku 1819 ako prvý úspešne použil ľudskú krv J. Blundell, ktorý zostrojil prístroj uľahčujúci transfúziu. Aj keď táto metóda bola spojená až so 75% úmrtnosťou, znamenala veľký krok vpred. Obe svetové vojny prispeli ku rozvoju transfúznej služby. Začali sa robiť hromadné odbery krvi od darcov, zakladali sa krvné banky na skladovanie odobratej krvi, v lazaretoch a nemocniciach sa bežne podávali transfúzie. U nás prvú transfúziu podal košický chirurg prof. Kňazovický. Po druhej svetovej vojne v roku 1948 vznikla Národná transfúzna služba s centrom v Bratislave.

Slovenský červený kríž a Národná transfúzna služba organizujú darcovské akcie, z ktorých medzi najobľúbenejšie patrí  Valentínska kvapka krvi. 7.3.2018 sa prvodarcami stali: Romana Ošková, Ondrej KopilecTimotej Ratulovský zo septimy a Michal Bohuš z 3.B. Daniel Zvara z oktávy daroval krv už po tretíkrát. Do akcie sa zapojili aj p. p. Matúš Stáňa, p. p. Ján Žuffap. p. Anna Ďaťková. Ďakujeme!

  • 20180307_082212
  • 20180307_083434
  • 20180307_083450
  • 20180307_084926
  • 20180307_085426
  • 28698577_10157622314708849_3640328237982178004_o

 

Additional information