Školský rok 2017/18

Špeciálny rozvrh počas písomných maturít - 13. a 14. marca 2018

Počas externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo Slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov bude v dňoch 13. a 14. marca 2018 platiť špeciálny rozvrh.

(Vo štvrtok sa už bude vyučovať podľa stáleho rozvrhu so zastupovaním.)

Additional information