Rozvrh hodín počas EČ maturitnej skúšky - 14. 3. 2016

V dňoch 15.3. a 16.3. 2016 sa z dôvodu EČ MS vyučuje podľa náhradného rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený na stránke školy. Triedy, ktoré nemajú vyučovanie podľa náhradného rozvrhu, majú dištančné vzdelávanie.

Rozvrhy nájdete tu:

Additional information