"Babysitting Day – Deň varovania" - 10. 12. 2015

Aj učitelia Gymnázia M. M. Hodžu sa pripájajú k postoju Iniciatívy žilinských učiteľov a k protestnej akcii "Babysitting Day – Deň varovania", vyhlásenej na štvrtok 10. decembra 2015 Iniciatívou bratislavských učiteľov.

V tento deň sa v rámci vyučovania okrem výchovno-vzdelávacej činnosti budeme venovať aj rozhovorom so žiakmi na tému fungovania slovenského školstva, jeho priorít a budúcnosti.

Môžeme očakávať, že médiá a iné zdroje, pravdepodobne zúžia problém len na finančné ohodnotenie zamestnancov v školstve. Možno je to tým, že o číslach sa informuje jednoduchšie ako o problémoch, ku ktorým sa zodpovední verejne nevyslovujú.

Additional information