Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2. decembra 2015

Dňa 2. 12. 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 50 študentov zo všetkých ročníkov. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách v písomnej aj ústnej forme a výsledky sú nasledovné:
Kategória 1A (prima, sekunda ):    1. miesto: Samuel Belluš zo sekundy
Kategória 1B (tercia, kvarta ):    1. miesto: Samuel Smerčiak z kvarty
Kategória 2A ( 1.-2.roč,kvinta, sexta ):     1. miesto: Michal Bartoš z II. A
Kategória 2B ( 3.-4.roč., oktáva ):    1. miesto: Ján Šebo z IV. A

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia a úspechov pri reprezentácii školy a seba v ďalších postupových kolách tejto súťaže!

Additional information