Oznam k začiatku školského roka 2015/2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016  sa uskutoční dňa 2. septembra 2015 o 8:00 hod. na školskom dvore.

V prípade nepriaznivého počasia pôjdu žiaci do svojich kmeňových tried, žiaci 1. ročníka a prímy sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi v telocvični.

Žiaci 1. ročníka budú v tento deň dostávať učebnice.

Potvrdenia o návšteve školy sa budú vydávať na triednických hodinách.

 

Additional information