Slávnostný začiatok šk. roka 2015/2016

Školský rok 2015/2016 sme začali 2. septembra 2015 nástupom na školskom dvore. Riaditeľ školy J. Škorupa privítal žiakov po prázdninách v škole, vyjadril nádej, že po dvojmesačnej regenerácii sa im bude v škole dobre pracovať a zaželal všetkým veľa úspechov v začínajúcom sa školskom roku.

 

Additional information