Triedy - školský rok 2014/2015

Na záver školského roka sa spolu odfotili triedne kolektívy a učiteľský zbor.

 • 01_Prima
 • 02_Sekunda
 • 03Tercia
 • 04_Kvarta
 • 05Kvinta
 • 06_Septima
 • 07_1A
 • 08_1B
 • 09_2A
 • 10_2B
 • 11_3A
 • 13_3C
 • 20_Ucitelia

 

Additional information