Slávnostný koniec školského roka 2014/2015 - 30. 6. 2015

V posledný deň školského roka 2014/2015 triedni učitelia vo svojich triedach zhodnotili končiaci školský rok a rozdali žiakom vysvedčenia. Potom sme sa všetci naposledy stretli na školskom dvore. Všetkým prítomným sa prihovoril riaditeľ školy RNDr. Jozef Škorupa, poďakoval sa im za prácu počas celého roka a zaželal im, aby si počas prázdnin oddýchli a načerpali sily do ďalšej práce. Žiakom, ktorí študovali s priemerom 1,0 v prvom aj druhom polroku udelil uznania za výborný prospech, žiakom, ktorí dosiahli výrazné úspechy v mimoškolskej činnosti zase pochvalné uznania a pochvaly riaditeľom školy.

Riaditeľ školy poďakoval PhDr. Eve Danekovej za dlhoročnú prácu a rozlúčil sa s ňou v mene celej školy pred odchodom na zaslúžený odpočinok. Takisto sa rozlúčil aj s Mgr. Alexandrou Vyskočániovou, ktorá odchádza na materskú dovolenku.

 • IMG_1675
 • IMG_1676
 • IMG_1677
 • IMG_1678
 • IMG_1679
 • IMG_1680
 • IMG_1681
 • IMG_1682
 • IMG_1683
 • IMG_1684
 • IMG_1685
 • IMG_1686
 • IMG_1687
 • IMG_1688
 • IMG_1689
 • IMG_1690
 • IMG_1691
 • IMG_1693
 • IMG_1694
 • IMG_1695
 • IMG_1696
 • IMG_1697
 • IMG_1698
 • IMG_1699
 • IMG_1700
 • IMG_1701
 • IMG_1702
 • IMG_1703
 • IMG_1704
 • IMG_1705
 • IMG_1706
 • IMG_1707
 • IMG_1708
 • IMG_1709
 • IMG_1710
 • IMG_1711
 • IMG_1712
 • IMG_1713
 • IMG_1714
 • IMG_1715
 • IMG_1716
 • IMG_1719
 • IMG_1720
 • IMG_1721
 • IMG_1722
 • IMG_1723
 • IMG_1724
 • IMG_1725
 • IMG_1726
 • IMG_1727
 • IMG_1730
 • IMG_1731
 • IMG_1732
 • IMG_1733
 • IMG_1734
 • IMG_1735
 • IMG_1736
 • IMG_1737
 • IMG_1738
 • IMG_1739
 • IMG_1740
 • IMG_1741
 • IMG_1742
 • IMG_1745
 • IMG_1749
 • IMG_1752


 

Additional information