Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2015/2016

Výsledky prijímacieho konania po prijímacích skúškach, ktoré sa konali 11. a 14. mája 2015:

Zápis na štúdium bude v piatok 15. mája 2015 a v pondelok 18. mája 2015 od 8.00 hod do 16.00 hod na sekretariáte školy.

 

Additional information