Prijímacie konanie 2015

Na štvorročné štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu (plánujeme prijať 60 žiakov) sa pre školský rok 2014/2015 prihlásilo 126 žiakov.
Vo štvrtok 30. apríla 2015, keď dostaneme výsledky Testovania deviatakov, budeme môcť tým z nich, ktorí v ňom dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, odoslať rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok. Ostatným následne pošleme pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11. a 14. mája 2015.

Na osemročné štúdium (plánujeme prijať 24 žiakov) sa prihlásilo 31 žiakov. Všetkým boli odoslané pozvánky na prijímacie skúšky, ktoré sa uskutočnia v rovnakom termíne ako skúšky do štvorročného štúdia - v dňoch 11. a 14. mája 2015.

Additional information