Krajské kolo Chemickej olympiády D

Vo štvrtok 23. 4. 2015 sa na našej škole uskutočnilo Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie D. Súťaže sa zúčastnili žiaci deviateho ročníka z viacerých škôl Žilinského kraja. Olympiáda pozostávala z dvoch častí, teoretickej a praktickej. Najskôr prvá polovica súťažiacich absolvovala chemický pokus,  ktorý trval 90 minút a pozostával z filtrácie, odparovaní a kryštalizácie modrej skalice. Všetci pracovali veľmi dôkladne a väčšina výsledkov bola viac ako uspokojivá. Ďalej nasledovala teoretická časť, v ktorej si žiaci overili a zmerali svoje vedomosti o zlúčeninách medi a d prvkoch a potom sa obe skupiny vymenili. Krátko po obede, už okolo jednej nasledovalo vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom.                                                                                        Michaela Lepišová,septima

  • IMG_0882
  • IMG_0892
  • IMG_0897
  • IMG_0903
  • IMG_0905
  • IMG_0918
  • IMG_0921
  • IMG_0928

Additional information