Školské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 3.12.2014 sa uskutočnilo Školské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnilo 5 žiačok II.A triedy - Slivia Bartková, Michaela Nahálková, Bronislava Piovarčiová, Gabriela Profantová a Lucia Zvarová.

Súťažiace vypracovali vedomostný test, v ktorom preukázali svoje znalosti z problematiky ľudských práv. Víťazkou školského kola sa stala Gabriela Profantová, ktorá bude našu školu reprezentovať vo februári 2015 v krajskom kole.

Additional information