Krajské kolo súťaže "Zenit v programovaní" - 3. 12. 2014

Včera (3. 12. 2014) sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo súťaže "Zenit v programovaní". Naši reprezentanti sa umiestnili na šiestom (Miloš Prokop zo septimy) a siedmom (Martin Frian z IV. A) mieste. Blahoželáme!

Additional information