Októbrová návšteva francúzskych učiteliek - 6. 11. 2014

Ako asi väčšina francúzsky hovoriacich ľudí na našej škole vie, že aj u nás boli dve francúzske lektorky. Obidve pochádzali z Annecy, čo je mesto, ktoré má s Liptovským Mikulášom družbu. A aká by to bola návšteva, keby sa nezúčastnili aj na vyučovaní ?

Počas ich prítomnosti na vyučovaní, boli hodiny francúzskeho jazyka úplne iné,  ako bežne. Hodiny prebiehali formou rozhovoru, pri ktorom nám priblížili ich krajinu, záujmy,  a aj ich profesiu. To,  že nie všetci z Francúzska  nie sú otvorení iným jazykom, nám potvrdili, tým koľko jazykov ovládajú. Nemali problém  dorozumieť sa v nemčine, angličtine, a ako bonus sme im pripravili aj ukážku slovenčiny.

 Naša škola má veľa študentov, ktorý vedia po francúzsky, a preto sa snažili o to, aby sa tu príjemne cítili. Sprevádzali ich na rôznych podujatiach , ako aj na prehliadke mestom, na ktorej sa im snažili priblížiť pamiatky nášho mesta. 

To, že sme mali takú návštevu si všimla aj televízia Liptov, ktorá s nimi spravila rozhovor, v ktorom prezradili, že výučba na Slovensku a vo Francúzku je rozličná. Boli veľmi prekvapené z toho, že u nás je tak rozšírená výučba cudzích jazykov, ktorá je u nich veľmi slabá. Anglický jazyk sa u nich učí iba dve hodiny do týždňa, a to po celú dobu štúdia na strednej škole.  Príroda v Annecy je veľmi podobná. Sú obkolesení horami, a tiež majú priehradu.

 Ich návšteva bola zaujímavá. Počuť tak ťažký jazyk v skutočnosti a od ľudí, pre ktorých je to rodný jazyk je zaujímavé. Dúfame, že takých návštev bude viac a sme veľmi vďační za to, že aspoň takouto formou sme mohli bližšie spoznať tak očarujúcu krajinu, akou je Francúzsko.

ou yeah

 

 • IMG_9561
 • IMG_9562
 • IMG_9563
 • IMG_9564
 • IMG_9565
 • IMG_9566
 • IMG_9567
 • IMG_9568
 • IMG_9569
 • IMG_9570
 • IMG_9571
 • IMG_9572
 • IMG_9573
 • IMG_9574
 • IMG_9575
 • IMG_9576
 • IMG_9577
 • IMG_9578
 • IMG_9579
 • IMG_9580
 • IMG_9581
 • IMG_9582
 • IMG_9583
 • IMG_9584

Additional information