Staff ride Strečno - 28. 10. 2014

Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav Bratislava, Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku a Historický ústav Ministerstva obrany Francúzskej republiky organizovali v dňoch 27. a 28. 10. 2014 netradičný projekt – „Staff ride“.

„Staff ride“ je interaktívna prednáška – prednáška v teréne – o bojoch na Strečne pri príležitosti 70. výročia SNP.

Druhý deň tohto podujatia bol venovaný študentom vybraných 5 gymnázií a 1 univerzity vo francúzskom a slovenskom jazyku. Pozvánku dostala aj naša škola, a tak sa 5 študentov – Martin Obrcian (kvarta), Dominik Jelínek (I. A), Adrián Kňazovický (I. A), Matúš Santus (septima) a Jakub Ostrowski (III. A) spolu s vyučujúcou dejepisu zúčastnilo tohto zaujímavého podujatia, ktoré sa na Slovensku konalo na takejto úrovni po prvýkrát.

V úvode všetkých prítomných pozdravil francúzsky veľvyslanec J. E. pán Didier Lopinot. Nasledoval výklad slovenského historika PhDr. F. Cséfalvaya, CSc. a plk. F. Gueltona o situácii na Slovensku a vo Francúzsku v roku 1944. Potom sme sa presunuli na hrad Strečno. Z hradnej veže sme mali ako na dlani celú Strečniansku tiesňavu, ktorú sme mohli pozorovať ďalekohľadmi. Historici popisovali, ako na týchto miestach bojovali Slováci a Francúzi z práporu maršala Focha pod vedením kapitána de Lannuriena. Prednáška pokračovala v teréne – v lese – snažili sme sa dostať čo najbližšie k miestu bojov z 31. 9. 1944.

Na záver sme sa presunuli k pamätníku francúzskych partizánov na Zvonici a odtiaľ sme išli na recepciu, ktorú pripravilo Veľvyslanectvo Francúzskej republiky pre slovenských študentov a vojakov.

Sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť tejto akcie. Bola veľkým obohatením pre študentov aj učiteľov.

   MZ VO ČaS a ČaH                                                            Mgr. Iveta Marková

 

  • PA270153
  • PA270155
  • PA270156
  • PA270161
  • PA270163
  • PA270165

Additional information