Krúžok Esperanta - 17. 9. 2014

ESPERANTO. Plánový jazyk. Vhodný pre tých, ktorí sa chcú dobre zabaviť, mať kamarátov po celom svete, túžia cestovať bez rodičov a ponuka cestoviek im je nudná alebo pridrahá.

Do ponuky krúžkov na našej škole pridávame krúžok Esperanta. Vyučovať ho bude Mgr. Jana Kamenická. Vyučovanie začne v týždni od 20. októbra. Záujemcovia hláste sa u  Ing. Pataya.

 

Additional information