Krúžok "Viac ako peniaze" - september 2014

Krúžok je určený pre študentov 1. až 4. ročníka štvorročného gymnázia resp. paralelné ročníky osemročného gymnázia.
VIAC AKO PENIAZE je názov vzdelávacieho programu Junior Achievement Slovensko (JASR) a Slovenskej bankovej asociácie (SBA). Jeho cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť.

Po úspešnom absolvovaní programu získajú študenti certifikát od Junior Achievement Slovensko.


Témy sú štruktúrované tak, aby im žiaci porozumeli a aby rozšírili a umocnili ich schopnosti. Naučia sa riešiť úlohy a problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. Vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom zážitkových metód, praktických cvičení, či interaktívnej online učebnice. V rámci krúžku je žiakom k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica.
Výhody krúžku:
• žiaci získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti,
• učebné texty sú písané zrozumiteľne a zaujímavo,
• žiaci majú možnosť testovať si vedomosti a riešiť zadania otvorených otázok a úloh v priebehu štúdia,
• žiaci študujú v pohodlí domova prostredníctvom internetu, ale i v školskom prostredí,
• príležitosť pre žiakov zapojiť sa do súťaže počas šk.roka,
• príležitosť pre spoluprácu s konzultantom z praxe.


Záujemcovia hláste sa a odovzdajte vzdelávací poukaz do 18.9.2014 u p.p.Hazuchovej (kab Fyz) príp. zapíšte sa na nástenke oproti OU MAT.

Additional information