Informácie k vyučovaniu do 14. 9. 2020

Vážení rodičia, milí študenti,
 
tu nájdete informácie ohľadom vyučovania v prvý školský deň (2. 9.) a následne do 14. 9. 2020. Prosíme žiakov o dôsledné rešpektovanie všetkých časových harmonogramov. Uvedené harmonogramy sa vzťahujú aj na prípady, ak žiaci majú aktivity mimo školy (adaptačné dni, aplikačné cvičenia). Čas príchodu do školy a najmä čas obednej prestávky je pre žiakov záväzný.
 
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na triedneho učiteľa alebo na vedenie školy. Sme vám k dispozícii.
 
Zároveň prikladáme aj zdravotný dotazník, ktorý musí vyplnený priniesť každý žiak v prvý školský deň (2. 9. 2020). V prípade neplnoletých žiakov ho musí podpísať zákonný zástupca.
 
Prosíme žiakov štvrtých ročníkov a oktávy, aby sledovali edupage - im príde ešte ďalšia informácia k priebehu vyučovania.
 
S pozdravom
 
vedenie školy
 

Additional information