Pokyny k prevádzke školy a školských zariadení v čase epidemiologicky závažnej situácie

Vážení rodičia, milí študenti, 

onedlho spoločne otvoríme nový školský rok 2020/2021. V mnohých ohľadoch bude tento školský rok iný ako predchádzajúce. Pandemická situácia vo svete nám ukázala, že nie všetko, čo sa zdá byť samozrejmé, musí samozrejmým aj byť. V minulom školskom roku sme si museli zo dňa na deň zvyknúť na dištančný model vzdelávania, čo pre mnohých nebolo ľahké. Tento školský rok chceme realizovať vyučovanie spôsobom, kde dištančná časť bude nanajvýš doplnkom k prezenčnej forme vyučovania. Škola sa tak 2. septembra stane miestom, kde sa v jednom čase a priestore bude stretávať mnoho ľudí.

V médiách ste už mnohí postrehli, že na výchovno-vzdelávací proces na školách budú kladené zvýšené hygienicko – preventívne štandardy. V škole sme v tomto smere prijali „Pokyny k prevádzke školy a školských zariadení v čase epidemiologicky závažnej situácie“. Prosíme vás – rodičov i žiakov, aby ste si dokument prečítali. Pre každého z nás bude hneď od začiatku školského roka (od 2. septembra) záväzný. V prvý školský deň so žiakmi dokument podrobne rozoberú aj triedni učitelia. Ak platí, že pri šoférovaní by vodič mal poznať pravidlá cestnej premávky, tak aj pre naše fungovanie v škole by sme rovnako všetci mali ovládať tieto Pokyny.

Venujte im, prosím, pozornosť. Sme si vedomí, že každý z nás vníma vážnosť situácie v rôznej intenzite a ako ľudia môžeme mať každý svoj názor na význam jednotlivých opatrení. Mnohým sa môže zdať, že uvedené opatrenia neprimerane obmedzujú našu vlastnú slobodu. No ich zámer je presne opačný. Ich cieľom je spoločná snaha o bezpečné a zdravé prostredie pre žiakov a zamestnancov školy, vnímanie potrieb školy ako komunity, nielen ako množiny individualít. Je to výzva podriadiť svoje pohodlie a preferencie spoločnému záujmu. Máme nádej, že všetci prijmeme uvedené pravidlá ako spoločný zápas za dobrú vec.

Ak by ste mali nejaké otázky k praktickej aplikácii uvedených opatrení, žiaci si ich môžu vydiskutovať počas prvého školského dňa na triednických hodinách. Samozrejme, k dispozícii je vám aj vedenie školy.

V najbližšom čase zašleme aj presné pokyny k začiatku školského roka – pre všetkých začne 2. septembra 2020 – a k priebehu vyučovania počas prvých týždňov.

Prajeme všetkým prijemný záver letných prázdnin a tešíme sa na stretnutie.

Vedenie školy

 

Additional information