Organizovali sme krajské kolo Chemickej olympiády

Dňa 28. 4. 2022 naša škola organizovala krajské kolo 58. ročníka Chemickej olympiády kategórie D. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka osemročných gymnázií z celého Žilinského kraja. Riešitelia dokazovali svoje vedomosti a zručnosti v teoretických aj praktických úlohách. Žiaci boli dobre pripravení (92% žiakov bolo úspešnými riešiteľmi Chemickej olympiády), za čo patrí poďakovanie všetkým učiteľom chémie, ktorí sa venujú talentovaným deťom.

Výhercom blahoželáme.

PK chémie
 

  • DSCI0896
  • DSCI0899

Additional information