Veľkonočný volejbalový turnaj - 13. apríla 2022

Posledný deň vyučovania pred Veľkou Nocou - v stredu 13. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnil 1. ročník Veľkonočného volejbalového turnaja. Zúčastnili sa na ňom žiaci prvého až štvrtého ročníka, vrátane študentov osemročného gymnázia. Súťažilo sa o medaily a putovný pohár. Na prvom mieste sa umiestnila trieda IV. B, na druhom mieste sa umiestnila trieda II. B a na treťom mieste sa umiestnila trieda III. A. Veľkonočný turnaj mal veľký úspech, a preto budeme radi ak sa z neho stane tradícia.

Vaši žiaci z II. B

  • picture1
  • picture2
  • picture3
  • picture4
  • picture5
  • picture6
  • picture7

 

Additional information