Enviroolympiáda pre materské školy - 28. apríla 2023

Naše študentky z Kolégia Zelenej školy pomáhali s organizáciou Enviroolympiády pre materské školy, ktorá sa konala v areáli Materskej školy Palučanská v Palúdzke. Enviroolympiády sa zúčastnilo 11 materských škôl z celého Liptovského Mikuláša. Z každej škôlky prišli tri deti, ktoré sa zapojili do olympiády. Súťaž pozostávala z niekoľkých stanovíšť, každé zamerané na niečo iné. Deti napríklad vyzbierali odpadky, pohádzané v lese a zatriedili ich do správnych kontajnerov. Inde si vytvárali sovičky z prírodných materiálov alebo obliekali stromy. Na inom stanovišti zase mali hľadať vajíčka v pieskovisku - vo vajíčkach sa nachádzali hadánky, zamerané na nejaké zvieratko. Práve na týchto stanovištiach boli naše študentky a ukazovali detičkám čo majú robiť. Celú túto akciu prišla natočiť aj Televízia Liptov. Nakoniec detičky dostali rôzne odmeny ako motiváciu starať sa o naše životné prostredie.

Natália Ďuricová, sexta

 • IMG_7984
 • IMG_7986
 • IMG_7991
 • IMG_7993
 • IMG_7996
 • IMG_7998
 • IMG_7999
 • IMG_8000
 • IMG_8007
 • IMG_8010
 • IMG_8011
 • IMG_8013
 • IMG_8014
 • IMG_8017
 • IMG_8018
 • IMG_8021
 • IMG_8022
 • IMG_8034
 • IMG_8035
 • IMG_8037
 • IMG_8045
 • IMG_8048
 • IMG_8053
 • IMG_8056
 • IMG_8060
 • IMG_8063
 • IMG_8066
 • IMG_8069
 • IMG_8070
 • IMG_8075
 • IMG_8076
 • IMG_8077
 • IMG_8080
 • IMG_8089
 • IMG_8094
 • IMG_8101
 • IMG_8105

Additional information