Čistenie brehov Liptovskej Mary - 13. apríla 2023

Vo štvrtok 13. apríla 2023 sa niektorí naši študenti, zapojení do projektu Zelená škola, zúčastnili ekologicky prospešnej akcie - zbierania odpadkov okolo Liptovskej Mary. Spoločne vyčistili brehy v okolí mestskej časti Liptovského Mikuláša - Palúdzky. Nazbierali množstvo odpadu, ktorý popri zbieraní hneď triedili do jednotlivých vriec. Spoločnosť im robili aj televízne médiá, ktoré sa o takúto dobrovoľnú činnosť zaujímali. Odmenou za ich usilovnú prácu im bol fajný guláš s kofolou na kolibe Gréta.

Alexandra Straková, III. B

 • A
 • C
 • D
 • D2
 • E
 • E2
 • F
 • G
 • G2
 • H
 • I
 • I2
 • J
 • J2
 • J3
 • J4
 • K
 • L
 • M
 • N
 • U
 • Z

Additional information