Aktivity projektu Zelená škola na jeseň 2021

V rámci projektu s názvom Zelená škola, do ktorého je zapojených mnoho študentov našej školy, sa neustále snažíme niečo produkovať, meniť a propagovať to, aké dôležité je chrániť naše životné prostredie. Na začiatku školského roka sme uskutočnili stretnutie, na ktorom sme si zosumarizovali, čo sme už urobili a naplánovali si ďalší postup našej práce. Zaktualizovali sme informácie o našej činnosti na oblúkovej nástenke na treťom poschodí (informácie o Kolégiu, našich stretnutiach, výsledky monitoringov, fotografie z akcií) a vytvorili sme aj nástenku na konci hlavnej chodby, ktorá bola dlho prázdna. Taktiež neustále monitorujeme školské kontajnery - každý deň už viac ako rok (okrem tých dní, kedy sa musíme vzdelávať dištančne). Veríme, že sa nám podarí splniť všetky ďalšie ciele na tento školský rok, že pomôžeme našej prírode a budeme mať aj zo seba lepší pocit.

Adriana Lepišová, oktáva

  • IMG_5762
  • IMG_5773

Additional information