Zlepšenie možností na triedenie odpadu

Za posledné obdobie sa žiakom zapojeným v ekologickom projekte Zelená škola podarilo výrazne zlepšiť situáciu s triedením odpadu na našej škole.
Na chodbách a v triedach pribudli k pôvodným košom aj tie na bioodpad. Taktiež prebehla optimalizácia rozmiestnenia jednotlivých košov, a to ich dôslednou reorganizáciou, tak aby v každej triede a učebni mali žiaci možnosť roztriediť všetok odpad. Na farebne rozlíšené odpadkové koše v triedach sme pridali popisky, ktoré by mali uľahčiť triedenie.
Dúfame v to, že aj takýmto spôsobom dokážeme študentov motivovať a usmerniť. Veríme, že spoločne dosiahneme všetky naplánované zelené ciele.

    Karin Hrošová, sexta

  • IMG_5766
  • IMG_5767

 

Additional information