Sadenie v Okoličnom - 12. 5. 2021

V stredu 12. 5. 2021 OZ Lipa - Liptovskí aktivisti a OZ Tatry znova organizovali výsadbu stromov v rámci projektu Liptovské stromoradia. Tento krát išlo o sadenie popri cyklochodníku v Okoličnom na sútoku Smrečianky a Váhu.

Na výzvu koordinátora programu Zelená škola na GMMH Ing. T. Pataya sa prihlásilo približne 40 dobrovoľníkov z radov žiakov školy. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pomohli zasadiť 70 vzrastlých javorov, ktoré skrášlia túto časť mesta a budú poskytovať tieň všetkým používateľom cyklochodníka.

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H

Additional information