Čistenie brehov Liptovskej Mary - 16. 4. 2021

V súlade s dlhoročnou tradíciou čistenia brehov Liptovskej Mary žiakmi našej školy sme sa aj tohto roku pridali k výzve OOCR Liptov a zapojili sa do 7. ročníka "Envirodňa na Liptove". Na výzvu koordinátora programu Zelená škola na GMMH Ing. T. Pataya sa prihlásilo 64 žiakov a pani profesorka Hazuchová. V piatok 16. 4. 2021 sme dôkladne vyčistili celý pridelený úsek brehu Liptovskej Mary v Palúdzke - od ústia Váhu až po triedičku štrku. Minimálne 10 ďalších žiakov našej školy zbieralo v tento deň smeti na iných úsekoch.

Veríme, že sme svojou troškou prispeli k tomu, aby bol náš Liptov krajší a čistejší a dúfame, že vyčistený úsek zostane vyčistený čo najdlhšie.

 • a
 • b
 • b2
 • c
 • d
 • d2
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • j1
 • j2
 • k
 • l2
 • m
 • m2
 • n
 • o
 • p
 • r
 • r2
 • s
 • s2
 • t
 • u
 • w
 • x
 • y
 • z

Additional information