Kolégium Zelenej školy - 13. 12. 2019

Zoznam členov Kolégia na našej škole:
Tibor Patay, správca informačného systému, školský koordinátor programu Zelená škola
Miriam Habánková, vyučujúca BIO - CHEM
Matúš Stáňa, projektový manažér
Hana Kaločayová, IV. A
Leila Bieliková, Sexta
Dominika Kellová, Sexta
Beáta Knapcová, Sexta
Adriana Lepišová, Sexta
Marika Marcinčinová, Sexta
Natália Kubištová, II. A
Elia Fiamin, II. B
Melánia Göcsová, II. B
Matúš Grieš, II. B
Martin Janotka, II. B
Laura Štepitová, II. B
Soňa Vrbenská, II. B
Alexandra Vachálková, Kvinta
Matej Bukovinský, Kvarta
Miroslava Čajková, Kvarta
Karin Hrošová, Kvarta
Sofia Kráľová, Kvarta
Veronika Laheye, Kvarta
Mia Belica, Sekunda
Nina Droppová, Sekunda
Matyáš Kořínek, Sekunda
Ondrej Machovec, Sekunda
Daniela Polečová, Sekunda
Ella Schwarz, Sekunda
Isabella Šimanská, Sekunda
Tamara Tomčíková, Sekunda
Michal Trnečka, Sekunda
Sofia Bielená, Príma
Matúš Goč, Príma
Ela Hvorková, Príma
Johana Kaliská, Príma
Matias Kubáň, Príma
Sebastián Pastrnák, Príma
Martina Radičová, Príma
Marko Saniga, Príma
Tereza Šuchaňová, Príma
Juraj Zvara, Príma

(Ďaľší záujemcovia o prácu v programe Zelená škola sú samozrejme vždy vítaní.)

  • ZelSkola-Kolegium

 

 

Additional information