Prvé stretnutie Kolégia Zelenej školy v novom šk. roku

Naša škola sa v tomto školskom roku znovu zapája do environmentálneho projektu Zelená škola.
Na prvom stretnutí Kolégia Zelenej školy 4. 11. 2019 sme si rozdelili úlohy, dohodli sa na pozývaní ďalších členov do Kolégia, spôsobe komunikácie a začali pracovať na monitoringu environmentálnej situácie na našej škole.

  • 80o

 

Additional information